Bakit mahalaga ang bawat tungkulin ng mga mamamayan


 • MAHIRAP MAGING MAHIRAP, NAKAMAMATAY
 • Ang Pamilya ay Pamilya Pa Rin. . . . Ang Pagmamahal ay Pagmamahal Pa Rin. . . .
 • Ano ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law?
 • MAHIRAP MAGING MAHIRAP, NAKAMAMATAY

  Maraming probisyon sa batas na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga wastong impormasyon at medikal na tulong sa mga babaeng nagdadalang tao, pagpapakalat ng mga kaalaman kaugnay sa wastong family planning at sex education, at malawakang distribution ng mga family planning devices tulad ng condoms, contraception pills at IUDs.

  Kahit na naging kontrobersyal ang batas na ito dahil umano ito ay magbibigay daan sa pagiging legal ng aborsyon ng sanggol, malinaw na ipinapahayag ng batas na ito ang pagbabawal sa mga gamot na nagdudulot sa pagkalaglag ng bata sa sinapupunan at operasyon ng abortion na walang matibay na medikal na rason sa loob ng Pilipinas.

  Upang mabawasan ang unwanted at unplanned pregnancy Ito ay ipinasa upang makatulong sa pagpapababa ng bilang ng mga babaeng nabubuntis ng hindi pa handa. Ayon sa Department of Health, kalahati sa kabuuang bilang ng mga pagbubuntis sa Pilipinas, humigit-kumulang 1.

  Upang bumaba ang infant mortality Ito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng bilang ng mga infant mortality at bilang ng nanay na namamatay sa proseso ng panganganak. Noong , halos 11 na nanay ang namamatay araw-araw dahil sa panganganak.

  Ang mga ganitong uri ng kaso ay maiiwasan kung may wastong impormasyon ang mga magulang sa reproductive health at family planning. Upang bumaba ang teenage pregnancy Naglalayon din ang batas na ito na mabawasan ang taas ng bilang ng early teenage pregnancy at pagkalat ng sexually transmitted diseases sa kabataan.

  Ito ay sa pamamagitan ng mga pormal na sex education. Sa pamamagitan ng pormal na sex education, hindi sila madadala sa mga maling mga paniniwala kaugnay sa kanilang reproductive health. Upang maghatid ng impormasyon kaugnay ng family planning sa mga mahihirap at higit na nangangailangan nito Naglalayon din ito na mailayo ang mga mamamayan sa di-magandang epekto ng sobrang laki na pamilya.

  Nais ng batas na ito tulungan ang mga mahihirap na pamilya na hindi mahirapan dahil sa hindi kontroladong pagdami ng kanilang mga anak. Upang masigurado na may sapat na pangtustos ang bawat isa sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Inaasahan na sa batas na ito masusulusyonan din ang mabilis na paglobo ng populasyon ng Pilipinas. Related Links and References:.

  Ang Pamilya ay Pamilya Pa Rin. Ang Pagmamahal ay Pagmamahal Pa Rin. Maraming magulang at pamilya ang may mahal sa buhay na lesbyana, bakla, silahis o transgender lesbian, gay, bisexual or transgender o LGBT.

  Ang pagiging LGBT ay hindi kagustuhan o aksidente. Sa katunayan, , o 2. Ang pagiging LGBT ay ang pagiging totoo lang ng bata. Napag-alaman sa pananaliksik na ang pagtanggap ng pamilya ay nagsusulong ng kalusugan at pangkalahatang kagalingan.

  Nababawasan ng pagmamahal at suporta ng pamilya ang mga gawing mapanganib at nakakasira sa sarili, gaya ng pang-aabuso sa bawal na gamot, mga sanhi ng peligro sa kalusugan, at pagpapatiwakal.

  Mabilis na nagbabago ang US at ang mundo. Mas marami nang estado at bansa ang tumatanggap sa mga pagpapakasal ng mga pareho ang kasarian. Dagdag pa rito, nagtatamasa ng matatagumpay na karera ang mga LGBT na indibidwal. Hayagang sinusuportahan ng maraming negosyo, kumpanya, ahensya at organisasyong hindi naglalayong kumita ang kanilang mga empleyadong LGBT. Isinulat ang mga pahayag sa ilang kasulatan upang ilarawan ang pag-iisip at kultura ng isang partikular na panahon. Kinikilala na ngayon ng maraming pananampalataya na ang pagtanggap sa mga taong LGBT ay pagbibigay-diin sa matatatag na relihiyoso at ispiritwal na aral tulad ng pakikiramay, pagmamahal, isang mahabaging Diyos, at paniniwalang dapat pakitunguhan ang iba sa paraan kung paano nais na pakitunguhan ng iba.

  Gayunpaman, patuloy ang posibilidad ng diskriminasyon para sa mga naiiba. Responsibilidad natin ang gumawa ng mundong puno ng pagkakapantay-pantay, kaligtasan at respeto para sa bawat isa anuman ang lahi, etnisidad, relihiyon, likas na pinagmulang lugar, katayuan sa imigrasyon, sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlang kasarian.

  Imulat ang Iyong Sarili at ang Iba. May agad na makukuhang suporta at mga dulugan. Makipag-ugnayan sa kanila sa www.

  Hindi Ka Nag-iisa.

  Habang patuloy na isinasaisang-tabi ang pangangailangan ng mahihirap, nakapipinsala ang patuloy na pagpapatupad ng mababaw at insensitibong lockdown. Lalo lang nitong napapalalim ang hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng hustisya sa lipunan, pinaiigting ang kahirapan at kagutuman, at pinalalala ang pangkalusugang panganib sa buong populasyon.

  Napakabigat na ng pasanin ng mga maralitang komunidad, at mayroon pang isang buwan bago matapos ang lockdown. Hindi pwedeng isawalang-bahala ang problemang ito. Ang pagbiyahe ng lahat ng uri ng pampublikong transportasyon, mula MRT, bus, at maging mga tricycle, ay suspendido. Inatasan ang militar at pulisya na bantayan ang mga checkpoint sa lahat ng pangunahing mga daanan.

  Layunin ng lockdown na mabawasan ang dami ng mahahawa para maagapan pa ito ng mga hospital ng bansa. Ayon isang sa pag-aaral ng mga eksperto sa Asian Institute of Management, t inatayang 26, na Pilipino ang mahahawa sa COVID sa katapusan ng Marso kung hindi mapipigilan ang pagkalat nito.

  Mahal din ang pagproseso ng mga test sa mga pribadong hospital libre ang mismong testing kit. Pinahihintulutan ang mga pribadong sasakyan na byumahe sa Maynila habang napipilitan ang mga arawan na manggagawa at pasyente ng dialysis na maglakad ng ilang kilometro at dumaan sa maraming mga checkpoint. Naaresto na ang ilang mga taong walang tirahan.

  Ang Pamilya ay Pamilya Pa Rin. . . . Ang Pagmamahal ay Pagmamahal Pa Rin. . . .

  Mayroon pa ngang viral video ng lalaki na naninirahan na lang sa may Roxas Boulevard at nagmamakaawa na isipin din sila ng pamahalaan lalo na sa ganitong panahon. Aniya, walang puso para sa mahihirap ang mga patakaran ng gobyerno.

  Isa ang Metro Manila sa pinakamasikip at mataong lunsod sa buong mundo. Ito ang sentro ng pulitikal, kultural, at pangekonomiya ng buong Luzon.

  Tinatayang Kung titingnan ang kabuoang populasyon na umaasa ng kanilang kabuhayan sa Metro Manila, masasama ang mga karatig na lunsod at aabot sa Tinataya namang 2. Ang karaniwang mahirap na pamilya ay mayroong 5 hanggang 6 na miyembro. Ang mga manggagawa mula sa ibang lunsod na nagtatrabaho sa Metro Manila ay ang pinaka-apektado ng mga checkpoint sa mga hangganan ng Metro Manila. Sa NCR, maraming tao ang naninirahan at naghahanap-buhay x266 codec mga karatig na lunsod— lahat ng ito ay apektado ng pagsuspinde ng pampublikong mga sasakyan.

  Napakaraming mga mamamayan ang nabubuhay ng isang kahig, isang tuka, at napipilitang ilagay ang sarili sa panganib ng pagkahawa para lang matugunan ang pangaraw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil sa mga no-work, no-pay na pulisiya. Kalusugang digital sa pagtrabaho habang online Ngayong marami sa atin ang lumipat sa remote working from home o pagtrabaho mula sa bahay, kailangang seguruhin ang kalusugang digital ng ating trabaho.

  Nang sa gayon, ligtas ang mga impormasyong nilalaman ng ating mga file. Tingnan ang listahan sa ibaba ng mainam na gawi bago magsimula sa trabaho araw-araw: Mahalaga ang matatag na password. Kahit maraming kumpanya ang gustong tanggalin na ang paggamit ng passwordhindi pa rin mawawala ang paggamit nito sa hinaharap.

  Sa ngayon, ang password pa rin ang unang hakbang upang mabuksan at magamit ang ating mga account. Dahil dito, mahalagang gumamit ng matatag na password. Gamitin ito sa lahat ng account, lalo na sa ating email at social media.

  Palitan ang pangalan ng ating wifi o tinatawag na SSID. Tiyaking wala itong pagkilanlan sa atin. Gumamit ng password manager tulad ng KeePassXC, isang app na gagawa ng matatag na password at nangagalaga sa kaligtasan nito. Panatiliing updated ang inyong software at mga app. Madalas ina-update ang mga software at app upang maayos ang mga problema kaugnay sa seguridad, kaya tiyaking updated ang inyong operating system at mga app.

  Siguraduhing updated ang inyong anti-virus at firewall. Suriin at burahin ang mga software at app na hindi na ginagamit. Gumawa ng backup at mag-backup nang madalas.

  Masakit mawalan ng mga importanteng dokumento. Upang siguraduhing hindi ito mangyari — o higit pa — mawala dahil sa ransomwareugaliing naka-backup ang mga importanteng file.

  I-encrypt ang mga backup para sa external drive, gayundin ang mga nasa cloud o online storage. May mga app, tulad ng Cryptomatorna kayang mag-encrypt ng mga backup file. Bantayan ang inyong koneksyon sa Internet. Ang VPN as isang pribadong koneksyon ng inyong data patungo sa isang server.

  Ano ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law?

  Gumamit lamang ng maasahang mga VPN. Para sa mga browser, inirerekumenda naming gamitin ang BraveFirefoxo Chromium. Palitan ang search engine ng browser ninyo at gumamit ng magpoprotekta ng inyong impormasyon tulad ng DuckDuckGo.

  Ugaliin ang pana-panahong pagbubura ng inyong cache at browser history. Mag-install ng extension para sa browser ninyo bilang dagdag na seguridad. May mga browser extension na delikado rin sa inyong impormasyon.

  Suriin at burahin ang mga hindi niyo madalas na ginagamit. This image is licensed under the Creative Commons Attribution 4. Isang maling click lamang ay maaaring maging sanhi ng virus o pagnakaw ng impormasyon. Huwag mag-click ng kahina-hinalang mga link. Kung hindi kayo sigurado, gamitin ang Virustotal upang masilip ang nilalaman ng link bago ninyo buksan.

  Pag-aralan ang end-to-end encryption. Ikalawa ay ang homogeneous na wikang nagsasabing ang wikang pormal ay iba sa naimbentong wika. Ikatlo ay dayalek na wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook. Ikaapat ay sosyolek na bumbatay sa mga … Read more Etnolek Ano ang kahulugan etnolek?

  Tinatawag itong etnolek na batay sa sinasabing etnolonggwistikong pangkat sa Pilipinas. Ang mga salitang napapaloob sa etnolek ay ang mga salitang ginagamit ng mga mamamayan sa isang lugar o pangkat na likas lamang sa … Read more Bakit mahalaga ang wika sa sarili? Mahalaga ang wika sa sarili dahil isa itong daan sa pag-unlad. Hindi naman ito nangangahulugan na kausapin mo ang iyong sarili, bagkus kinakailangan ang wika upang mas madagdagan ang kaalaman natin.

  Maliban sa pagbibigay ng sariling opinyon o damdamin sa mga usapin, ang wika ay mahalaga rin sa sarili dahil sa pamamagitan nito ay nauunawaan … Read more Bakit mahalaga ang wika sa kapwa? Ang wika ang nagiging tulay ng dalawang damdamin o dalawang tao. Kaya naman mahalag ang wika sa kapuwa dahil ito ang nagsisilbing instrumento upang maipahayag ang damdamin. Sa pamamagitan ng wika, ang mga ideya ay naisasakatuparan at nagiging posible.


  Bakit mahalaga ang bawat tungkulin ng mga mamamayan